Smluvní podmínky
Tento dokument popisuje smluvní podmínky týkající se používání produktů a / nebo služeb (dále jen "služby"), které poskytuje ABCMobile OÜ (dále jen „ABC Mobile“) s registračním číslem 14710834. Používáním služeb a/nebo instalací jakéhokoliv ABC Mobile produktu, uživatel potvrzuje, že on/ona je staršího věku 18 let a souhlasí s tím, aby byl právně vázán těmito Podmínkami, jakož i našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pro jakýkoli komentář nebo dotaz, prosím, zašlete e-mail na adresu abcmobile.cz@silverlines.info.

Obecné Podmínky

Služba neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky s ohledem na přesnost, relevanci nebo kvalitu informací a měla by být využívána pouze pro zábavní účely. Služba nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za ztráty nebo škody (včetně, ale bez omezení na fyzické, duševní, zvláštní nebo nepřímé) způsobené v souvislosti s jakýmikoli informacemi a / nebo jakýmikoliv návrhy a radami poskytnutými přes tuto službu nebo v důsledku vašeho používání této služby bez ohledu na to, zda jsou výsledkem nedbalosti, nehody nebo jakéhokoli jiného důvodu.

Zdravotní a / nebo lékařské doporučení by mělo být před zahájením léčby prověřeno ošetřujícím lékařem s licencí.
Telefonní služby se zvýšenou sazbou

Hovory na naše služby stojí 70 Kč nebo 95 Kč včetně DPH za minutu. Maximální délka hovoru je v závislosti na ceně hovoru za minutu - 17 minut (pro hovory 70 Kč/min) a nebo 12 minut (pro hovory 95 Kč/min). Hovory jsou nahrávány. Hovory jsou určeny pouze pro zábavní účely a pouze pro starší 18 let. Pro více informací ke službě, prosíme napište na emailovou adresu Support@abcmobile.com

Zřeknutí se odpovědnosti, autorská práva a jiné podmínky

Všechny produkty a služby podléhají ochraně autorských práv a neměly by být žádným způsobem kopírovány, sdíleny, upravovány, modifikovány nebo distribuovány.

ABCMobile si vyhrazuje právo změnit nebo přerušit, a to dočasně, nebo trvale, služby poskytované Vám, pokud:

- jste jakkoliv zneužili naše služby;

- obtěžujete zaměstnance společnosti nebo čtenáře;

- dopustil jste se podvodu.

ABCMobile si vyhrazuje právo upravit, nebo změnit jakýkoliv produkt, nebo službu za účelem zvýšení jejich kvality. Doporučujeme pravidelně kontrolovat stránku s ohledem na aktualizace nabízených služeb.

Tato stránka může obsahovat odkazy, které jsou sponzorovány třetími stranami a nejsou tak spojeny s ABCMobile. Obsah zobrazený na těchto stránkách nespadá pod zodpovědnost ABCMobile a my neschvalujeme tyto webové stránky nebo služby.

Tímto vyslovujete souhlas s tím, že se vzdáváte všech nároků vůči ABCMobile, jejím představitelům, ředitelům, zaměstnancům, agentům a poskytovatelům služeb za veškeré náklady, výdaje, ztráty, škody, nároky a závazky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu ABC Mobile nebo účast na službě.

Rozhodné právo

Tyto Smluvní podmínky se řídí českým právem a vy a ABCMobile OÜ se zavazujete, že se budete podrobovat výhradní jurisdikci českého soudnictví.